TT történet

A TERVEZZÜNK TÁRGYAKAT! angol mintára egy ötlet alapján indult el, és fejlődött országos méretű pályázattá.

Szervezők munka közben (Kopper, Rubik, Gaul)

Az alapötlet Kopper Judit televíziós szerkesztőtől származik, aki javasolta, hogy az angol Schools Design Prize (Iskolai tervezési díj) mintájára szervezzünk pályázatot. Angliában ezt a pályázatot a tanárok tartják kézben és a bonyolításban az iskolák is jelentős szerepet kapnak.

1985-ben féléves előkészítő munka után az Ipari Formatervezési Tájékoztató Központ a Magyar Televízió Iskolatelevízió Szerkesztőségével „Tervezzünk tárgyakat! 1986” címmel országos ifjúsági pályázatot hirdetett 9-18 éves fiataloknak. A felhívás kulcsmondata így szólt:

A pályázatra használati tárgyak terveit várjuk. A beküldött munka legyen újszerű, tehát a meglévő tárgyaknál jobban használható, szebb, olcsóbb, vagy bármilyen más szempontból előnyösebb.

Négy korcsoportban indulhattak a vállalkozó kedvű gyerekek. A pályázati felhívást megkapta az ország összes általános és középiskolája, ezer művelődési ház, valamint a sajtó. A televízió a felhívást többször sugározta. A karácsonyi szünet utáni beadási határidőre összesen 815 munka érkezett. A formatervezőkből, pedagógusokból álló zsűri három lépcsőben válogatta ki a négy korcsoporton belül a legjobb első, második, harmadik díjas terveket. A díjazottakat követő legjobb 10-10 munka alkotója elismerő oklevelet kapott, és akik nem nyertek, azok is meghívást kaptak az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjazottak munkáiból rendezett kiállításra. A televízió műsort készített a díjazott és a szerkesztő által érdekesnek talált munkákról és alkotóikról. A televíziónak, valamint a számos újságcikknek köszönhetően az iskolások széles körben ismerhették meg a „Tervezzünk tárgyakat! 1986” pályázatot és annak eredményeit. Mint később kiderült, a pályázókon kívül még diákok ezrei gondolkodtak el a pályázati felhívás szövegén, szimpatikus volt Nekik a kiírás,de végül mégsem küldtek be pályázatot.

A sikeren felbuzdulva a szervezők a pályázatot 1987-re is meghirdették. Az értékelési szempontokat előre rögzítették és rangsorolták, az alábbiak szerint: a felismert probléma fontossága, a helyzetfelismerő képesség, az ötlet eredetisége, a megoldás teljessége, a kidolgozás színvonala és mélysége, végül az előadásmód világossága és esztétikája. Ebben az évben mintegy 2.000 pályázat érkezett, amelyeket a bírálók úgy értékeltek, hogy jó megfigyelőképességről tanúskodnak, ötletesek, eredetiek, de sokszor hiányzik a kitartás és a szakszerűség a kidolgozásban. E megállapítás arra engedett következtetni, hogy szükség van a felnőttek (szülők, tanárok) segítségére is.

Az 1988-as pályázati felhívás már tartalmazta a beadás módjára vonatkozó követelményt:

"BEKÜLDENDŐ 1. A tárgy, vagy modellje, rajza, 2. Leírás, ami elmagyarázza, hogy miért van szükség a tárgyra."

A másik előrelépést az Innofinance pénzintézet által támogatott Tanári díj meghirdetése volt, amire sajnos csak néhány rajztanár pályázott. Számos támogató csatlakozott a mozgalommá szélesedő rendezvényhez. A Rubik Alapítvány különdíjat ajánlott fel, a Magyar Úttörők Szövetsége és az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium nyári tábort szervezett.

Az 1989-es plakát

1989-ben és 1990-ben az előző évekhez hasonlóan zajlott le a rendezvény. Közben kialakult a pályázat törzsközönsége, valamint a fiatalokat önálló módszerrel támogató tanárok köre. Kisebb csoportok alakultak Pápán, Pécsett, a csorvási Edison Klubban és a buji Tervezzünk Tárgyakat szakkörben, ahonnan a pályázók fele érkezett az átlagosnál lényegesen szakszerűbb munkákkal.

Az 1990-es plakát

1991-ben a Magyar Gazdasági Kamarából kiváló, immár önfenntartó Design Center már nem tudta a továbbiakban vállalni a pályázat megszervezésének költségeit, ezért a pályázat szervezése az Iparművészeti Főiskolára került. A szervező gyűjtötte össze a már meghirdetett pályázat lebonyolításához szükséges összeget. Még ebben az évben a Rubik Innovációs Alapítvány támogatásával beindult a Tervezzünk tárgyakat szakkör.

1992-ben Pápán, 1993-ban Pécsett szervezték meg a korábbiaknál sokkal szerényebb eszközökkel és ennek megfelelően kevesebb pályaművel a pályázatot, a szponzori körnek megfelelő témákban.

Az 1994-es, a támogatók által is behatárolt témájú pályázatot ismét az Iparművészeti Főiskola hirdette meg "A mi otthonunk" címmel, három kategóriában:

  • Robinson lakása a mesehősök otthonának bemutatására.
  • Az Én otthonom 1994-ben arra keresett választ, hogy a gyerekek hogyan képzelik az életüket 20 év múlva.
  • Így lakunk mi, a jelenlegi életkörülmények felmérésére.

Az év nagy meglepetése a Magyar Művelődési Intézet tanári díja, amire 50 értékes pályázat érkezett. Úgy látszik, kilenc év kell ahhoz, hogy beérjen egy ilyen gondolat. 1995-ben ismét Pápán rendezték meg, ezúttal a játszótér tervezési pályázatot, amire főként a helybeli iskolák tanulói adtak be jó ötleteket.

Az 1995-ös rendezvénnyel be is fejeződött a „Tervezzünk tárgyakat!” pályázat története. Helyét átadta a '90-es évektől évente megrendezett Országos Ifjúsági Innovációs Versenynek és az 1996-ban beindult Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny keretében kiírt Vizuális versenynek, ami tárgytervezési feladatot is tartalmaz, valamint annak a számtalan helyi kezdeményezésű vetélkedőnek, amelyek az óta születtek.

Gaul Emil
a pályázat szervezője